Cấu hình trang và tạo menu trang

Menu trang là phần không thể thiếu của website, nơi điều hướng giúp người dùng dễ truy cập đến những nội dung của website. 

 

Để tạo Menu trang, bạn cần thao tác một số bước sau:

 

Bước 1: Tại màn hình quản trị, bạn vào phần "Quản lý bài viết" -> "Quản lý trang" nằm bên menu ở cột trái.

 

Bước 2: Để tạo trang mới, bạn chọn "Thêm trang":

Sau khi chọn thêm trang bạn cần nhập đầy đủ thông tin của một trang: Tên trang, Đường dẫn tĩnh,...

  • Đường dẫn tĩnh: là url của trang, nếu bạn không nhập sẽ tự động lấy và mã hóa theo tên trang. Nếu là trang dạng "elink" thì đường dẫn là một link hoàn chỉnh ('https://duong-dan-lien-ket').
  • Chọn loại trang cần tạo: elink (Trang chứa đường dẫn đến Liên kết), html(trang nội dung, bài viết), news(trang tin tức - chứa các bài viết tin tức, hoặc 1 nhóm các bài viết theo chủ đề)
  • Trang cha: là cấp độ của trang được tạo. Nếu là tạo trang con thì bạn cần chọn "Trang cha", còn mặc định trang được tạo sẽ là trang gốc.
  • Nộ dung: thông tin, nội dung của trang được hiển thị bên ngoài website.
  • Các thông tin hỗ trợ SEO: Tiêu đề, mô tả, keyword

 

*Lưu ý: những mục có dấu (*) là thông tin bắt buộc, bạn cần nhập thông tin  cho những mục này.

 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cho trang, bấm nút "Lưu" để hoàn thành việc tạo mới (hoặc chỉnh sửa) thông tin trang.

 

Hình 1: Cấu hình trang

 

 

* Chỉnh sửa thông tin trang

 

Để chỉnh sửa thông tin trang, bạn quay lại "Bước 2". Lúc này bạn sẽ chọn vào trang cần chỉnh sửa trong danh sách các trang đã có (hình 2)

 

  • Để chỉnh sửa bạn chọn nút "Edit"(1) rồi thực hiện các thao tác như khi thêm mới trang.
  • Bạn chọn "Delete"(2) để xóa một trang.
  • Tick vào mục "Menu Top"(3) để hiển thị trang trên menu của website.
  • Để xóa nhiều trang, bạn bấm vào dấu tick ở đầu mỗi trang cần xóa, sau đó bấm "Xóa"(4) để thực hiện xóa các trang đã chọn. Để chọn tất cả trang, bạn tick vào mục (5)

 

Hình 2: Quản lý danh sách các trang

 

 

 

Các bài viết liên quan:

Copyright © 2016 by VNSOL.NET

Email: info@vnsol.net Phone: 0932 663 774